Welkom op Harry Potter Forum! 
Harry Potter Forum - Gebruikersvoorwaarden

Door het bezoeken/gebruiken van "Harry Potter Forum" (in wat volgt wordt hiernaar verwezen als het gaat over "wij", "ons", "onze", "Harry Potter Forum" of "http://harrypotterforum.nl"), ga je automatisch akkoord met de volgende voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met één van de voorwaarden, bezoek/gebruik "Harry Potter Forum" dan niet langer. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen en zullen je daar -waar mogelijk- van op de hoogte houden. Het is echter aan te bevelen om regelmatig zelf de voorwaarden te controleren op wijzigingen. Als je niet akkoord gaat met één van de wijzigingen, maak dan niet langer gebruik van "Harry Potter Forum". Als je wel gebruik blijft maken van "Harry Potter Forum", ga je automatisch akkoord met de wijzigingen.

Dit forum werkt op basis van phpBB (in wat volgt wordt hiernaar verwezen als het gaat over "zij", "hen", "hun", "phpBB-software", "www.phpbb.com", "phpBB Groep", "phpBB Teams"). Dit is een forumpakket dat is vrijgegeven onder de "General Public License" (of "GPL") en kan worden gedownload op www.phpbb.com. De phpBB-software vergemakkelijkt alleen discussies via het internet en GPL verbiedt hen tussen te komen in wat wij toestaan en/of verbieden als toelaatbare inhoud en/of gedrag. Voor meer informatie omtrent phpBB, zie: http://www.phpbb.com/.

Verder verklaar je geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, racistische, seksueel-geori√ęnteerde of andere inhoud te plaatsen, die in strijd is met internationale wetten, de wetten van je eigen land of het land waar "Harry Potter Forum" gehost wordt. Als je dit toch doet, kan dit leiden tot een onmiddellijke permanente uitsluiting en waarschuwen we, als we dit nodig vinden, je internetprovider. Je IP-adres wordt bij registratie en iedere post opgeslagen, waardoor we het volgen van de voorwaarden kunnen afdwingen. Je gaat ook akkoord met het feit dat "Harry Potter Forum" het recht heeft om op ieder moment een onderwerp te verwijderen, verplaatsen of sluiten. Als gebruiker sta je ook toe dat jouw opgegeven informatie in onze database wordt opgeslagen. Deze informatie wordt nooit zonder jouw toestemming aan derden doorgegeven, tenzij een rechter hierom vraagt. Noch "Harry Potter Forum", noch phpBB zijn verantwoordelijk als je gegevens door een forumhack toch openbaar gemaakt zouden worden.

Tenslotte verklaar je dat je 13 jaar of ouder bent. Mocht je jonger zijn dan deze leeftijd, moet toestemming aan je ouders of verzorgers gevraagd worden om je te registreren op dit forum. Deze toestemming moet per email worden gestuurd naar pim@harrypotterforum.nl voor registratie.

cron

Powered by phpBB :: FI Theme